Živá místa pro Kladno (aneb Kladno 4 better living II: Reloaded & Extended) / Kladno-Rozdělov

Halda - Jak to všechno bylo a co se nám povedlo...

 

Smyslem projektu bylo ukázat možnosti využití veřejného prostoru k sousedskému setkávání. Na jeden den jsme vymysleli kulturně-společenský program pro dvě
„nefungující“ místa v Kladně a proměnili je tak na živé prostory. Každá akce měla svůj
cíl – jedna upozorňovala na konkrétní stav místa a druhá ukazovala další možnosti práce s veřejným prostorem.

Organizace každé z akcí kladla trochu jiné nároky na přípravu, ale zjednodušeně řečeno: nejdřív jsme zajistili místo včetně dopravní uzavírky, následně zorganizovali program, zkonzultovali vše potřebné s vedením města a pak už jen zbývala produkční část včetně technického a realizačního zajištění.

Zájem o akci na náměstí Karla Kindla a následné ohlasy na ni výrazně překonaly naše očekávání a město zvažuje reálnou úpravu prostoru. Složité vyjednávání toho, aby se
na akci mohlo pít pivo, vedlo nepřímo k úpravě městské vyhlášky o konzumaci alkoholu
na kulturních akcích a stanovení schvalovacího mechanismu.

Výraznější komplikaci představovala změna politického vedení města po volbách v říjnu 2018. S narušením kontinuity a stanovením nových priorit začaly být aktivity Haldy vnímány jako „nadbytečné“, protože „město přeci dělá něco podobného“. Kardinální rozdíl ve způsobu vedení participativních aktivit a jejich odlišný dopad na tvorbu komunity se bohužel některým politikům nedaří vysvětlit.

Co bychom poradili ostatním? I když to zpočátku vypadá, že strávíte mládí papírováním a zajišťováním kulatých razítek, ve skutečnosti stačí najít na úřadech dva nakloněné lidi – všechno jde pak mnohem snáz.

 

Ke stažení:

→ brožura s výstupy projektu